IDC Fortinet and VMware Agile Cloud Security | Konference | IDC Czech

Součástí dalšího kroku vývoje datových center bude využití softwarově definovaných technologií jako virtualizace, automatizace a koordinace IT prostředí. Tyto technologie, které v širším kontextu souhrnně nazýváme „cloud“, již existují jako prvky moderního datového centra. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, jak jsou tyto technologie implementovány – mohou být implementovány v datovém centru a pod přímou kontrolou podniku (soukromý cloud) nebo užity jako rozšíření datového centra fyzicky umístěného mimo podnik a mimo jeho přímou kontrolu (veřejný cloud).

Bez ohledu na užitou architekturu začíná zabezpečené ještě před cloudem a je nutno na něj nahlížet jako součást holistického přístupu k podnikové bezpečnosti. Zabezpečení se musí přizpůsobit soukromým i veřejným cloudovým architekturám, být flexibilní a dynamické s ohledem na množství možných hybridních konfigurací. Automatizace a koordinace je stejně zásadní u cloudových bezpečnostních funkcí jako u zmiňovaných cloudových architektur samotných a musí být úzce integrována se síťovými funkcemi včetně softwarově definovaných.

Konference se bude zabývat nejčastějšími předpoklady a domněnkami ohledně bezpečnosti cloudu a zkoumat, jak mohou využití cloudu podkopávat či podporovat. Zvláštní důraz bude kladen na rozdíly v bezpečnosti soukromého cloudu a veřejného cloudu se zaměřením na smluvní závazky, které musí zákazníci od poskytovatelů vyžadovat. Budeme také zkoumat specifické problémy, které vznikají při zajišťování bezpečnosti různých cloudových architektur.

Cloud se stal nosnou technologií všeobecné cesty k digitální transformaci. Digitální transformace je fakticky obchodně motivovanou iniciativou, která bude probíhat bez ohledu na to, zda se procesu budou účastnit bezpečnostní odborníci či nikoli. Tato v příhodnou dobu konaná akce v uvedeném kontextu ukáže, že nejlepší bezpečnostní strategií pro jednotlivce stejně jako pro podniky je přímo se podílet na cloudových a digitálně transformačních iniciativách v každé jejich fázi.

HLAVNÍ TÉMATA K DISKUSI:
• Jaké jsou nejčastější předpoklady a domněnky ohledně bezpečnosti cloudu?
• Jak se liší bezpečnost soukromého cloudu od bezpečnosti veřejného cloudu?
• Proč jsou tak důležité smluvní závazky poskytovatelů zabezpečení cloudu?
• Jaké jsou specifické problémy zajišťování bezpečnosti u různých cloudových architektur?
• Jak zabezpečit multidimenzionální cloud?

Partneři

Premier Partner(s)

Fortinet VMware Poland