Adresa | O IDC | IDC Czech

IDC CEMA s.r.o.
Malé náměstí 13, 110 00 Praha 1
Tel. +420 221 423 140
Fax. +420 221 423 150

IDC CEMA s.r.o. je obchodní společnost založená podle českého právního řádu dne 3. 10. 2001 a zapsána

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 85067.

IČO: 26482347
DIČ: CZ26482347