IDC představí úspěšné strategie a projekty inspirované Průmyslem 4.0 a pomůže výrobním podnikům stát se jeho součástí | O IDC | IDC Czech

IDC představí úspěšné strategie a projekty inspirované Průmyslem 4.0 a pomůže výrobním podnikům stát se jeho součástí

Praha, 13. dubna, 2016 – Čtvrtá průmyslová revoluce je v popředí zájmu všech hlavních světových ekonomik. Na národních úrovních vznikají strategické iniciativy, které mají přinést průmyslu novou vlnu konkurenceschopnosti díky pokročilému využití kyber—fyzikálních systémů a internetu. V českém prostředí se logicky nejvíce prosadil německý model Industry 4.0, jež posloužil i pro inspiraci Vládě ČR při definici Národní iniciativy Průmysl 4.0.

Dne 2. června 2016 proběhne v industriálním prostředí národní kulturní památky STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI odborná konference s názvem Zvyšování konkurenceschopnosti výrobních podniků: Jak být součástí Průmyslu 4.0. Cílem této konference pořádané společností IDC je představit úspěšné strategie a projekty inspirované konceptem Průmysl 4.0, probudit větší zájem o toto téma a motivovat k efektivním investicím do nových informačních technologií, které jsou základním stavebním kamenem „inteligentních továren“.

Tento v pořadí již třetí ročník odborné konference pro výrobní sektor opět programově zastřeší tým odborníků z IDC Manufacturing Insights, který se specializuje na výzkum trhů informačních technologií a trendy v jejich nasazení ve výrobních podnicích. Během odborných přednášek,  převážně však formou interaktivních workshopů, budou představeny a diskutovány konkrétní příklady implementací moderních technologií jako jsou inteligentní robotika, 3D technologie a 3D tisk, velká data a jejich analýza, mobilita, cloud nebo průmyslový internet věcí. U kulatých stolů bude prostor dále obsáhle diskutovat různé pohledy na čtvrtou průmyslovou revoluci jako například dopady na lidské zdroje, bezpečnost nebo právní aspekty. Konference Zvyšování konkurenceschopnosti výrobních podniků je platformou pro každoroční setkávání vedoucích představitelů předních českých a slovenských výrobních firem, kde zúčastnění mají možnost konzultovat aktuální strategické a technologické problémy, sdílet zkušenosti, mít možnost srovnání různých přístupů, ale především pomoci vydat se správným směrem vstříc čtvrté průmyslové revoluci.

„Nové technologie přináší transformační efekty především pro oblast zvyšování efektivity a podporu inovací. Výrobci musí nadále využívat osvědčené postupy optimalizace procesů, systémy řízení kvality a principy snižování nákladů, zároveň však investovat do pokročilé automatizace, systémové integrace, nástrojů pro analýzu podnikových dat a spolupráci různých složek podniku, ale také aktivně budovat transparentní funkční modely, které umožní rychlejší a kvalitnějsí rozhodovací procesy,“ vysvětluje Martin Kubáň, vedoucí analytik výzkumného programu IDC Manufacturing Insights ve Střední a Východní Evropě, a dodává: „Soustředíme se na sběr případových studií a zkušeností s realizací projektů inspirovaných Průmyslem 4.0, abychom účastníkům uměli podat reálný obraz současného stavu a předat co nejvíce praktických zkušeností a cenných doporučení.“

Konferenci podpoří přední dodavatelé informačních technologií, a pro zástupce výrobních podniků je proto vstup zdarma. Záštitu nad akcí Zvyšování konkurenceschopnosti výrobních podniků: Jak být součástí Průmyslu 4.0 převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Hospodářská komora ČR. Pro více informací navštivte konferenční web: http://idcmanufacturing.com

V organizačních záležitostech, prosím, kontaktujte Lucii Paďourkovou na tel. +420 221 423 226 nebo +420 736 608 563, E-mail: lpadourkova@idc.com. Máte-li zájem se na konferenci podílet jako sponzorující partner, kontaktujte Petru Křížovou na tel. +420 602 608 405, E-mail: pkrizova@idc.com.

O IDC - IDC je jedna z nejvýznamnějších světových analytických a poradenských společností. Poskytuje průzkumy a analýzy trhu, předpovídá vývoj a trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a pořádá odborné konference. Zaměstnává přes 1000 analytiků a pokrývá výzkumem více než 110 zemí světa. Již přes 50 let se spoléhají manažeři úspěšných ICT firem, investoři i organizace veřejného sektoru na informace a doporučení IDC při rozhodování o investicích do IT a tvorbě úspěšných obchodních strategií. Společnost IDC je součástí mezinárodní skupiny IDG, která se zabývá publikační činností, výzkumem trhu a organizováním odborných konferencí v oblasti informačních technologií. Další informace naleznete na idc-czech.cz, idc-cema.com, idc.com.

Kontakt pro média

Ewa Lis-Jezak
Senior Marketing Manager
elisjezak@idc.com
+48 225 414 052

Pavla Činčerová
Marketing Specialist IDC Insights
pcincerova@idc.com
+420 221 423 116