IDC průzkum: Bezpečnost je prioritním tématem v českém veřejném sektoru | O IDC | IDC Czech

IDC průzkum: Bezpečnost je prioritním tématem v českém veřejném sektoru

Praha, 7. června, 2016 —
Nový průzkum společnosti International Data Corporation (IDC), který byl proveden ve spolupráci s organizátorem konference ISSS Triadou, odhalil, že ICT bezpečnost je přední starostí pro většinu stakeholderů ve veřejném sektoru. Průzkum byl proveden v březnu a dubnu 2016 na vzorku účastníků ISSS – významné konference ICT veřejného sektoru, která se konala v Hradci Králové.

V rámci odpovědi na dotaz po nejvýznamějších prioritách týkajících se ICT v jejich organizacích 54% respondentů uvedlo bezpečnost jako jednu z hlavních priorit. Tento výsledek je obzvláště vypovýdající ve světle skutečnosti, že druhá nejvýznamější priorita – zlepšení služeb občanům – byla zvolena pouze 29% respondentů. Bezpečnostní hlediska také dominovala v odpovědi na otázku o bariérách pro přechod na cloud, kdy 41% respondentů uvedlo bezpečnost jako hlavní inhibitor. Kromě bezpečnostních incidentů je hlavním hnacím motorem výdajů na bezpečnost Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Stakeholdeří veřejného sektoru se také zdají být obezpřetní vůči svým vlastním zaměstnancům – mezi nejvíce uvaděné bezpečností hrozby patřila nemúmyslná ztráta či zveřejnění dat zaměstancem a sabotáž zaměstnance. To napovídá, že pro prodejce access management řešení nastal čas k  propagaci v rámci veřejného sektoru.

Výsledky v druhé části průzkumu – o cloudových řešení  -ukazují, že většina organizací veřejného sektoru ještě do cloudu neinvestovala. Výsledky jsou navíc zhruba stejné jako před rokem, což naznačuje, že cloud stále nezažívá v českém veřejném sektoru boom. Pro prodejce cloudových řešení tak představuje český veřejný sektor výrazně nesaturovaný trh s velkým potenciálem, pokud dokáží své zákazníky edukovat o jeho výhodách a nabídnout řešení dopovídající potřebám veřejného sektoru.

“Zdá se, že všichni vyčkávají na konečné schválení Národní Cloud Strategie,” poznamenává Jan Alexa, Senior Research Analyst z IDC’s Government Insights. “Dokud nebude strategie schválena a nezačne se s implementací, nedá se výraznější posun v oblasti cloudu očekávat.” Na druhou stranu, vendoři ICT bezpečnosti mají důvod k optimismu. “Upřímně, pokud se podíváme na požadavky na bezpečnost, které nové technologie přinesou, a na možnost stale nebezpečnějších kyberútoků, je nepravděpodobné, že důraz na bezpečnost v dohledné době pomine.” dodává Alexa.

O IDC - IDC je jedna z nejvýznamnějších světových analytických a poradenských společností. Poskytuje průzkumy a analýzy trhu, předpovídá vývoj a trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a pořádá odborné konference. Zaměstnává přes 1000 analytiků a pokrývá výzkumem více než 110 zemí světa. Již přes 50 let se spoléhají manažeři úspěšných ICT firem, investoři i organizace veřejného sektoru na informace a doporučení IDC při rozhodování o investicích do IT a tvorbě úspěšných obchodních strategií. Společnost IDC je součástí mezinárodní skupiny IDG, která se zabývá publikační činností, výzkumem trhu a organizováním odborných konferencí v oblasti informačních technologií. Další informace naleznete na idc-czech.cz, idc-cema.com, idc.com.

Kontakt pro média

Ewa Lis-Jezak
Senior Marketing Manager
elisjezak@idc.com
+48 225 414 052

Pavla Činčerová
Marketing Specialist IDC Insights
pcincerova@idc.com
+420 221 423 116